Kdo smo

Družba HKL je nastala v 17. stoletju v Franciji, a se je kmalu razširila preko njenih meja. Sv. Vincencij Pavelski in sv. Ludovika de Marillac sta jo ustanovila z namenom, da bi sližila najbolj potrebnim in ubogim, v katerih sta sama gledala Jezusa in to priporočala tudi prvim sestram. Danes Družba deluje po vseh celinah sveta.

Ko je ljubezen prevzela naše srce, željno iščemo le Božjo slavo. (sv. Ludovika)

In če bi šle k bolniku desetkrat na dan, bi tam desetkrat na dan našle Boga. (sv. Vincencij)

Dejavnosti: pri svojem delu sestre v sebi poživljamo zavest, da v vsakem bližnjem živi Jezus. Ta motiv nas spodbuja pri vsakdanjem delu v bolnicah (Ljubljana, Celje, Maribor), v domovih za starejše ljudi (Mengeš, Črni potok, Gornji Logatec), prav tako pa tudi pri obiskih in negi bolnikov na domu. Posvečamo se tudi katehezi in delu z mladimi – Marijansko vincencijanska mladina, duhovne vaje in srečanja za mlade in žene.

Slovenska provinca je mednarodna. Živimo in delamo predvsem v Sloveniji, skupnosti pa imamo še na Hrvaškem, v Srbiji in v Makedoniji. V okviru naše province je bila 1. aprila 2000 ustanovljena Albanska pokrajina, ki obsega sestrske skupnosti, ki živijo in delujejo na področju Kosova in Albanije. Prek njih skuša biti Družba udeležena pri premagovanju nacionalnih nestrpnosti in pričevati za Kristusovo ljubezen, ki ne pozna meja ter prispevati svoj delež k ekumenizmu.

Sestre, ki so zaslišale v sebi misijonski klic in odgovorile nanj, delujejo na misijonih v Afriki (Madagaskar, Burundi, Ruanda) in Južni Ameriki (Argentina, Čile).